Натиснете тук за да посетите официалната страница на проекта

Eduroam за служителите и студентите на Софийския Университет "Св. Климент Охридски"

Какво е Eduroam?

Eduroam е академична инициатива, която позволява на гостуващи студенти или преподаватели да се свързват към безжичната мрежа на университета (или академичната организация), на който гостуват на базата на потребителско име и парола, издадени от университета, от който те идват. Най-често потребителското име е адреса на потребителя за електронна поща, а паролата е тази за достъп до пощенската кутия. Много от университетите по света предлагат напълно свободен достъп до Интернет за всички безжични устройства намиращи се в техните сгради или кампуси и в този случай най-вероятно Eduroam няма да ви бъде необходим. В някои университети обаче няма безжични мрежи със свободен достъп, всички са с рестриктиран такъв и затова те предлагат достъп до Интернет за безжичните устройства на служителите, студентите и своите гости чрез Eduroam. Типичен случай на използване на Eduroam е за общежития използвани от студентите или хотелите за гости на университетите, които са обикновено в или близо до жилищни райони. В този случай университетите не предлагат свободен достъп за безжичните устройства и всяко свързване към университетската безжична мрежа става чрез удостоверяване с потребителско име и парола. Вие можете да използвате Eduroam и във всички сгради на Софийския Университет, в които няма свободен достъп до Интернет (например, когато сградите или кабинетите на факултетите са твърде близо до жилищни или офис сгради или са в тях).

Eduroam ви позволява да свързвате мобилното си устройство към Интернет през защитената безжичната мрежа на университета, в който гостувате, без да се налага да изисквате от вашите домакини потребителско име и парола за достъп. Това улеснява изключително много вашия престой и комуникации, защото още със самото си пристигане в кампуса получавате високоскоростна връзка до Интернет.

За да се свържете към Eduroam вие използвате за потребителско име вашият електронен пощенски адрес @uni-sofia.bg и паролата, която използвате за вход в кутията или СУСИ. Ако вашия факултет поддържа собствен домейн за електронна поща вие най-вероятно можете да използвате тамошния си пощенски адрес и парола за да се включите към Eduroam. За целта преди да гостувате в друг университет или академична организация се обърнете към вашия системен администратор за да получите информация дали тази опция работи за вас.

Ресурси

» Официална страница на проекта.

» Официална страница на проекта за България.

Настройки:

» Android

» Linux (през Network Manager)

» Windows 7

» Windows 8

» Windows 10

Помощ и информация: 123@ucc.uni-sofia.bg

 

Last updated: August 2, 2016